Piesza potrącona przez samochód.

        W grudniu 2013 roku zapadł wyrok w sprawie starszej kobiety potrąconej przez samochód ciężarowy. Kobieta po wypadku spędziła 9 miesięcy w szpitalu. Obecny jej stan zdrowia nie pozwala jej samodzielnie funkcjonować. Wypadek spowodował, że jest osobą niepełnosprawną.


        Firma Ubezpieczeniowa dobrowolnie wypłaciła 130 tys. zł. Jednak poszkodowana i jej pełnomocnicy stwierdzili, że jest to kwota zbyt mała. W rezultacie skierowali sprawę do sądu, którego prawomocnym wyrokiem poszkodowanej została przyznana kwota 320 tys. zł zadośćuczynienie, blisko 6 tys. zł comiesięcznej renty oraz odsetki w wysokości ponad 83 tys. zł. 
        Coraz  częściej zauważamy, że Towarzystwa Ubezpieczeniowe dobrowolnie wypłacają około 20% tego co się poszkodowanemu należy. Licząc na to, że nie zdecyduje się on na skierowanie sprawy do sądu. 

Dziennik Ubezpieczeniowy z dnia 11-02-2014