70% umów ubezpieczeń z UFK miało skończyć się przed czasem. Firmy ubezpieczeniowe wiedziały, że większość klientów straci na polisach z funduszem.

Podczas procesu z powództwa byłego klienta przeciwko towarzystwu Skandia Życie na świadka powołany został specjalista, którego zeznania mogą pogrążyć nie tylko tę firmę. Powody do obaw powinny mieć również inne zakłady ubezpieczeniowe, które w ofercie miały lub jeszcze mają polisy kapitałowe (tzw. polisolokaty, łączące ubezpieczenie na życie z inwestycjami w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym).

Świadkiem, o którym mowa, był aktuariusz, który oceniał ryzyko sprzedaży tego typu produktów finansowych. Zeznał on, że przed wprowadzeniem ich na rynek Skandia dokonała analizy kosztów. Opierała się na danych historycznych, z których wynikało, że ponad 70 proc. umów zakończy się przed terminem – w wyniku wypowiedzenia lub rozwiązania, a ubezpieczyciel zainkasuje z tego tytułu wysokie prowizje. (…)

 

Cały tekst: https://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/858374,posiadacze-polisolokat-wciaz-walcza-o-zaplacone-skladki-firmy-wiedzialy-ze-klienci-straca.html