2 mln zł dla rodziny poszkodowanej w wypadku

Zakończyła się wyrokiem sądu sprawa, w której na rzecz pokrzywdzonej rodziny zostało przyznane odszkodowanie w wysokości ponad 2 mln zł. Kierowca wymusił pierwszeństwo i uderzył w samochód, w którym jechała młoda kobieta w 8 miesiącu ciąży.

Wypadek spowodował przedwczesne narodziny dziecka, a kobieta zmarła po miesiącu w szpitalu. Przedwczesny porób wywołał u noworodka wiele zaburzeń a w konsekwencji niepełnosprawność. Mąż zmarłej wystąpił z roszczeniem do firmy ubezpieczeniowej, która dobrowolnie wypłaciła 35.000 zł na rzecz całej rodziny i odmówiła zaspokojenia dalszych roszczeń.

Ostatecznie sprawa została skierowana do sądu, który prawomocnym wyrokiem przyznał ponad 600 tys. zł na rzecz męża oraz dwuletniej córki tytułem zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej. Ponadto w sprawie przedwcześnie narodzonego dziecka, które w skutek wypadku doznało 730% trwałego uszczerbku na zdrowiu, sąd przyznał ponad 1,8 mln zł oraz comiesięczną rentę w wysokości ponad 5 tys. zł. Jak widać ubezpieczyciel wypłacił niecałe 2% świadczeń jakie ostatecznie przyznał sąd.